LANGKAH 1

PENDAFTARAN
PENGGUNA

LANGKAH 2

CARIAN NOMBOR
& BIDAAN

LANGKAH 3

PEMBAYARAN
ATAS TALIAN

LANGKAH 4

PENGESAHAN &
SURAT TAWARAN

LANGKAH 5

PENDAFTARAN
NO PLAT